Minuarve - Arve koostamine
Meil on juba 45354 kasutajat!
Liitu uudiskirja
    Keelevalik:
Minuarve.eePRIVAATSUSPOLIITIKA

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Minuarve.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku minuarve.ee’le enda isikuandmete töötlemiseks.
2. Minuarve.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.
3. Minuarve.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud minuarve.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist minuarve.ee andmebaasist.
4. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja minuarve.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
5. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui minuarve.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.