Minuarve - Arve koostamine
Meil on juba 46429 kasutajat!
Liitu uudiskirja
    Keelevalik:
Minuarve.eeKASUTUSTINGIMUSED

KASUTUSTINGIMUSED


minuarve.ee veebilehel kehtivad kasutustingimused:


1.ÜLDTINGIMUSED


1.1 Need kasutustingimused kehtivad www.minuarve.ee veebilehe klientide (edaspidi Klient) ja Minuarve OÜ (edaspidi minuarve.ee) vahel kaupade/teenuste /teenuste ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2 minuarve.ee kasutajaks registreerides ja toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused. 
1.3 Minuarve.ee jätab endale õiguse ühepoolselt teha muudatusi kasutustingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.minuarve.ee veebilehel. 
1.4 Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 


2. HINNAKIRI


2.1 Kõik www.minuarve.ee veebilehel olevad hinnad on toodud eurodes(€) ja ei sisalda käibemaksu. 
2.2 minuarve.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. 
2.4 Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
2.5 Paketti hind, mida Klient kohustub minuarve.ee tasuma, on selline hind, mida näidatakse tellimuse esitamisajal.
2.6. Põhipakett teenuste kasutamiseks maksab 4.95 EUR/KUU, E-ARVE saatmine ja vastuvõtmine maksab 4.95 EUR/KUU.
2.7. Registreerimisel saate kõik paketid TASUTA 1 kuuks.


3. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE 


3.1 minuarve.ee müüb ja Klient ostab www.minuarve.ee veebilehel pakutavaid tooteid / teenuseid. 
3.2 Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt arve, mis on aluseks teenuste eest tasumisel. Kui kliendi e-posti aadressile ei ole peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta info@minuarve.ee.
3.3 Müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on kinnitatud ja Klient on tasunud 100% tasumisele kuuluvast summast. Kõik sõlmitud lepingud hoitakse minuarve.ee veebipoes. 
3.4. Paketi hinnad sisse logides asuvad Minu Tellimused lehel https://minuarve.ee/index.php?lang=ee&&class=user&action=viewAllInvoices
3.5. Tellimuse täitmist alustatakse kohe pärast tasumisele kuuluva summa laekumisest minuarve.ee arvelduskontole. 
3.6. Teenuste ostmiseks peate olema registreeritud. Sisse logides vajutage "Minu tellimused" seejärel valige periood ja vajutage "Osta / pikenda" 
3.7. Teenuste tasumine käib läbi Maksekeskus AS ja nende poolt pakutavad pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay)


4. RAHA TAGASTAMINE


4.1 Raha tagastamiseks tuleb esitada raha tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@minuarve.ee 14 päeva jooksul alates tellimuse esitamisest. Saadame raha tagasi 10 tööpäeva jooksul, põhjust ei ole vaja lisada.


5. PRIVAATSUS


5.1 www.minuarve.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku minuarve.ee’le enda isikuandmete töötlemiseks.
5.2 minuarve.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.
5.3 minuarve.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud minuarve.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist minuarve.ee andmebaasist.
5.4 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja minuarve.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
5.5 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui minuarve.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.


6. LÕPPSÄTTED


6.1 Käesolevatele tellimistingimustele ning minuarve.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.
6.2 Kõik nendes eeskirjades käsitlemata küsimused lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.